Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

CREDO PROGRAMOWE MAJ 2022 r.

CREDO  PROGRAMOWE   PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata

PIASTOWIE przedstawiają nową jakość w życiu społeczno – politycznym, opartą  o CYWILIZACJĘ MIŁOŚCI, czyli drogę prawdy, życia, wolności, suwerenności i pokoju, pokoju w Polsce, Europie i Świecie.

 1. Człowiek, rodzina, wartości, wspólnota – jedność narodowa. PIAST = Polak – Polska dlatego jednoczymy, nie dzieląc na lewicę – prawicę. Mamy różne światopoglądy, ale jedną Ojczyznę – Polskę i wszyscy musimy w jedności pracować dla jej DOBRA.
 2. Decyzje suwerenne tu nad Wisłą i jawność pochodzenia osób na kierowniczych stanowiskach w państwie. Precz z NOW (Nowy Porządek Świata) i WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) – organizacje, które dążą do narzucenia swoich praw.
 3. Decyzje społeczne – władza bezpośrednia WIR (Weto – Inicjatywa – Referendum)
 4. Odwołanie posła, utrata mandatu poselskiego.
 5. Nowelizacja Konstytucji, nowe czytelne prawo napisane od nowa.
 6. Sprawiedliwy podział dóbr. Najwięcej zarabia Prezydent RP, następnie coraz mniej hierarchicznie w dół do robotnika, który musi zarobić na utrzymanie 3-osobowej rodziny. Podwyżki wszyscy, albo nikt.
 7. Unia Europejska suwerennych Ojczyzn. Partnerskie zasady, inaczej referendum o wyjściu z UE.
 8. Odbudowa gospodarki Polskiej – Polskie Marki. Wydobywanie dóbr ziemi do ostatniego kilograma. Przemysł ciężki oparty na Polskich surowcach.
 9. Uwłaszczenie obywateli Polski na zasobach naturalnych, lasach, wodzie i polskiej ziemi – wg. założeń inż. Krzysztofa Tytko.
 10. Rolnictwo – koniec dalszej likwidacji rodzinnych gospodarstw. Rozwój przetwórstwa rolnego w formie Spółdzielczości, lub prywatnie. Koniec sprowadzania roślin GMO.
 11. Bezpieczeństwo militarne : promowanie CYWILIZACJI MIŁOŚCI, pokoju i jednocześnie silna armia. Obowiązek ZSW do 0,5 roku. Współpraca pokojowa ze wszystkimi narodami.
 12. Służba zdrowia ma leczyć wg zdobytej wiedzy i doświadczenia, a nie wg narzucanych PROCEDUR przez WHO ( Światową Organizacją Zdrowia).
 13. Oświata – ile lat trwa edukacja, tyle lat pracy w Polsce. Nauczanie prawdy historycznej, kultury, wartości, postępu itd.
 14. Sądy wolne od polityki wydające sprawiedliwe wyroki i zadośćuczynienie pokrzywdzonym – warunkiem sprawiedliwości społecznej.
 15. Więcej patrz program na : piast-jmen.pl.

PREZES

PIAST – JMENiŚ

Eugeniusz Maciejewski