Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

II KONWENCJA PIAST-JMENiŚ 15.04.2023

II KONWENCJA PROGRAMOWA PIAST – JMENiŚ

WYSTĄPIENIE

PREZESA EUGENIUSZA MACIEJEWSKIEGO

WARSZAWA 15 KWIETNIA 2 0 2 3 r.

Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie, witam media, wszystkie organizacje i przybyłych gości.

– Nie wszyscy Państwo mnie znają, więc na początek parę zdań o sobie: pochodzę z Wielkopolski, syn rolnika, po Akademii Rolniczej w Poznaniu, pracowałem w Spółdzielczości na różnych stanowiskach – tak minęło 20 lat, a drugie 20 lat w służbie mundurowej; kończąc jako starszy oficer Rzeczypospolitej Polskiej. Dokładny życiorys jest dostępny na naszej stronie: www.piast-jmen.pl Dodam tylko, że Warszawa jest mi bliska, bo w obecnej Dzielnicy Wesoła służyłem w wojsku w Dywizji Kościuszkowskiej. Teraz jestem emerytem i działam społecznie. Nie mogę odpoczywać i jestem tu dziś z Państwem, bo boli serce!, boli serce!, gdy słyszę, a co gorsze gdy za granicą śmieją się i mówią, ŻE POLACY NIE POTRAFIĄ SIĘ RZĄDZIĆ!!! To nie prawda!, PIASTOWIE, czyli Polacy potrafią rządzić swoim krajem, TYLKO MUSZĄ BYĆ W SEJMIE!. Właśnie nadchodzi ta GODZINA, by tego dokonać. Nie mam doświadczenia medialnego, aktorskiego, za to będę mówił językiem skromnym, od serca. Jestem inżynierem, a u inż. liczy się CEL – PRECYZJA i DZIAŁAIE!!! To jedziemy!

– Program I Konwencji z 2019 r. jest nadal aktualny i dostępny na stronie internetowej. Na obecnej Konwencji, omówimy hasłowo najważniejsze zagadnienia, a szczególnie pragniemy poderwać – zmobilizować całe społeczeństwo do błyskawicznego działania z PIASTAMI – niczym ISKRA – przedstawiając POWAGĘ CHWILI, czyli „NASZE BYĆ I NASZE MIEĆ” i KIERUNKI ROZWIĄZAŃ TYCH ZAGROŻEŃ!!!

– Czas dzisiejszej Konwencji ma symboliczny wymiar z dwóch powodów:

1.Wiosenne Święto Wielkanocne, gdzie wiosna to nowe życie i nowe nadzieje, a Święta Wielkanocne to umocnienie naszej wspólnoty kultury Chrześcijańskiej w Jedności, przyjęcie światła poprzez ISKRĘ byśmy nie błądzili w ciemnościach codziennego życia i niech zwycięstwo DOBRA nad ZŁEM będzie inspiracją w naszym życiu.

2. Państwowe Święto Chrztu Polski, które obchodziliśmy wczoraj na Wzgórzu Lecha, w kolebce Piastów, w Katedrze Gnieźnieńskiej i przy pomniku pierwszego króla Polski Bolesława Chrobrego z dynastii Piastów.

– Chrzest Polski to początek państwowości Polskiej, to nasze Dziedzictwo Narodowe i warto przypomnieć – choć wszyscy wiemy – ze to już 1057 lat, jak władca Polan Mieszko I z dynastii Piastów przyjął chrzest wprowadzając Polskę w kulturę zachodnią cywilizacji łacińskiej – chrześcijańskiej Kościoła Katolickiego. Poprzez przyjęcie Chrztu 14 kwietnia 966 r., nastąpiło trwałe związanie się z kręgiem kultury europejskiej, co uchroniło naszych przodków od groźby przymusowej chrystianizacji ze strony Niemiec, a tak naprawdę chodziło o podporządkowanie sobie nowych terenów.

Święto Chrztu Polski to upamiętnienie bardzo ważnego dla Polski wydarzenia, ale i również czas do zadumy i refleksji nad odpowiedzialnością za nasze Dziedzictwo Narodowe i naszą przyszłość. Rodacy, to Piastowie potrafili się obronić a my teraz dezerterujemy?!

– Przechodząc do czasu współczesnego, zryw Solidarności Narodu Polskiego został po części zmarnowany i co zgotowano nam po okrągłym stole wszyscy wiemy. Kolejnym ostatnim zagrożeniem dla Narodu Polskiego jest zniszczyć w Nas Ducha Polskości. To już Caryca Katarzyna – w okresie rozbiorów Polski – pisała, że Polacy to naród waleczny, w niebezpieczeństwie zachowują się jak wściekłe wilki i zbyt dużo kosztowałoby ich SIŁOWE pokonanie. Należy więc Polaków podstępem zdemoralizować, rozłożyć ten naród od wewnątrz, zabić jego moralność, trzeba ich skłócić tak, aby się podzielili i szarpali – aby gdzieś szukali arbitra, trzeba ogłupić i zdeprawować, zniszczyć Ducha!!! Itd., itd.. A co gorsze, przewidziała, że przyjdzie taki czas, gdzie SAMI sprzedadzą SWÓJ KRAJ!. To już prawie zostało wykonane!!!. Ostatnie zagrożenie, jest już realizowane również na naszych oczach i jest to NWO (Nowy Porządek Świata), gdzie nie ma miejsca właśnie dla naszych Narodowych wartości, kultury, przez Piastów przyjętych podczas Chrztu Polski. Stąd te ataki na Św. Jana Pawła II – notabene Patrona naszej organizacji PIASTÓW. Cała wspólnota Polska musi wziąć głęboko do serca ostrzeżenie – w tym kontekście –

 

 

Błogosławionego Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego cyt. „jeśli przyjdą zniszczyć ten naród, to zaczną od Kościoła, bo Kościół jest siłą tego Narodu”.

Co również niebezpieczne, że w Internecie można znaleźć wypowiedzi określające Polskę jako cyt. „tu jest Polin”, a może ktoś wkrótce powie jeszcze, że „Polska, to ziemia komuś obiecana”. Mamy zniszczoną rodzimą gospodarkę, banki, ogromne zadłużenie kraju, jesteśmy okradani nie tylko z siły ekonomicznej, ale i z GODNOŚCI i przy tym wmawiają nam, że wszystko co robią, to jest dla dobra Polski i Polaków itd. NIE MA NA TO ZGODY SPADKOBIERCÓW PIASTÓW, czyli CAŁEGO NARODU POLSKIEGO !!!

– Wskazówki Carycy K. z ponad 2 wieków są precyzyjnie realizowane: Naród Polski jest rozdarty na pół, jak drzewo od pioruna, a drzewo rozdarte USYCHA!!! Jesteśmy skłóceni podzieleni, jedni mają arbitra w Berlinie i w Brukseli, a drudzy w Nowym Jorku i w Tel Awiwie. Dziś, jak za czasów zaborów musimy stanowić JEDNO, byśmy w JEDNOŚCI mogli przeciwstawić się ZŁU i uratować DZIEDZICTWO NARODOWE POLSKI!!!

Więc „NASZE OCALENIE W JEDNOŚCI”!!!

– Dlatego, na dzisiejszej Konwencji Programowej, w poczuciu odpowiedzialności za LOS NASZEJ OJCZYZNY POLSKI I NARODU POLSKIEGO Z SERCA PRZEDSTAWIAM WSZYSTKIM OBYWATELOM POLSKI organizację społeczno – polityczną PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata jako ALTERNATYWĘ dla ZJEDNOCZENIA NARODOWEGO. Jak mamy podkreślić naszą POLSKOŚĆ, jak nie właśnie poprzez PIASTÓW, poprzez nasze Narodowe korzenie i to jest ZADANIE dla wszystkich Polaków!!!

– Więc zobowiązany jestem uzasadnić społeczeństwu i wszystkim społeczno – politycznym ugrupowaniom pozaparlamentarnym, antysystemowym i wolnościowym, dlaczego w nadchodzących wyborach Parlamentarnych powinniśmy wykorzystać organizację PIASTÓW do wspólnego utworzenia list wyborczych, co niniejszym czynię:

– Organizacja PIAST – JMENiŚ powstała w 2015 r., właśnie, by zjednoczyć Polaków z natchnienia Ducha, z wykorzystaniem mądrości Polskich autorytetów, bohaterów narodowych jak: Św. Jan Paweł II, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Wincenty Witos, Hipolit Cegielski, Józef Piłsudski, Wojciech Korfanty itd. Ich mądrości można by przytaczać w nieskończoność. Jedno z nich np. „Bez szacunku do przeszłości, nie zbudujemy właściwej przyszłości”

 

 

– Dlatego już pierwszy człon nazwy: PIAST, prezentuje tożsamość narodową Polaków, bo PIAST = POLAK – POLSKA, to nasza historia, tradycja, kultura, wartości obecnej cywilizacji – za przyczyną Piastów przyjętej. To nazwa rozpoznawalna i bliska sercu każdemu Polakowi, a tym samym łatwiej zjednoczy nas wszystkich od rolnika po robotnika do inteligenta. PIAST, to przypomnienie Polakom o ich korzeniach, a zwłaszcza dla młodzieży Polskiej, by nie czuli się gorsi od rówieśników z zachodu, gdyż jesteśmy królewskim szczepem Piastowym – co dodatkowo podkreśla ROTA – hymn PIAST – JMENiŚ. Dodatkowo Dziedzictwo PIASTÓW zostało uhonorowane Państwowym Świętem Chrztu Polski na dzień 14 kwietnia – które to święto obchodziliśmy wczoraj w Gnieźnie.

– Drugi człon nazwy: JMENiŚ, mówi wprost o „Jedności” – głównie jako JEDNOŚCI naszego Narodu, której tak bardzo nam dziś potrzeba i jednocześnie akcentujemy jedność w myśleniu państw Europy jako Unia Europejska SUWERENNYCH OJCZYZN!. Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata oznacza również, że każdy NARÓD ma prawo do swoich wartości, do wolności, Suwerenności, pokoju wewnętrznego, jak i pokoju światowego. W tym określeniu jest zawarta również wartość Duchowa

– Nazwę organizacji PIAST – JMENiŚ możemy porównać do Orła Polskiego o DWÓCH zdrowych skrzydłach, gdzie jedno to nasze Dziedzictwo, a drugie to współczesność, to Duch Narodu. To nazwa piękna i ponad czasowa, bo PIASTOWIE byli, są i będą, a JEDNOŚĆ MYŚLENIA narodów w sprawach OJCZYSTYCH musi być spójna i też wciąż aktualna, żywa!.

Niektórzy uważają, że nazwa zbyt długa. Wyjaśniam, że nikt nie wymaga, by nazwę organizacji mówić każdorazowo w całości. Jest skrót PJAST – JMENiŚ, lub po prostu tylko: PIAST, PIASTOWIE.

– Co ważne, w organizacji PIAST – JMENiŚ zawarte są atrybuty Dziedzictwa Narodowego Polski, które chcą nam zniszczyć, wyrwać, z zamiarem wprowadzenia NWO (Nowego Porządku Świata). Tymi atrybutami Polskości są:

1. MOTTO zaczyna się od słów: BÓG – HONOR – OJCZYZNA, hasła zawartego na sztandarach Ojców naszych walczących za wolną i suwerenną Polskę.

2. Świętem PIAST – JMENiS jest 13 maj, dzień Objawień w Fatimie i dzień ocalenia Św. J. P. II, więc naszymi Patronami są: M. B. Fatimska i Św. Jan Paweł II.

 

 

3. Hymnem jest ROTA – pieśń patriotyczna Marii Konopnickiej akcentująca Duchowość i przypominająca, że jesteśmy królewskim szczepem Piastowym.

4. LOGO, kula ziemska – świat, a biało – czerwone kolory flagi Polskiej promieniują na Europę i Świat, gdzie biel to zbiór kolorów tęczy wypływające z serca Jedności i Przyjaźni, z serca Polski w świat, a czerwień to ogień – ISKRA z Polski również dla narodów świata.

5. Założenia programowe opieramy wprost o fundament Dekalogu: nie zabijaj, nie kradnij, nie oszukuj itd..

6. Proponujemy społeczeństwu nową jakość w życiu społeczno – politycznym: CYWILIZACJĘ PRZYJAŹNI, czyli drogę prawdy, życia, rodziny, wolności, suwerenności, pokoju – wartości wypływających z drugiej części nazwy JMENiŚ.

7. Nazwa PIAST ma umocowanie w Państwowym Święcie Chrztu Polski przypadającym na dzień 14 kwietnia.

– Tak niedawno po wysłuchaniu wywiadu z Duszpasterzami, wiele okoliczności w tym wywiadzie udzielonym wskazuje na to, że DAR ISKRY z Polski prowadzi do naszej organizacji PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata. Istotne to, że w organizacji skupiamy kulty trzech serc: Maryi i jej Syna. Trzecim sercem, to serca wiernych, gdzie przedstawicielem już jest Św. J. P. II. To zadanie dla całej wspólnoty Narodowej, a głównie dla wierzących, by ta ISKRA z Polski się zrealizowała i była inspiracją dla Europy i świata.

– Polski Naród o tradycjach i kulturze Chrześcijańskiej nie może być „upiłowany” jakby to chcieli inni, nie może tylko się modlić za rządzących, lecz również musi być aktywny politycznie (czyli zainteresowany teraźniejszością i przyszłością), bo tylko w działaniu Bóg Błogosławi. LUDZIE SUMIENIA – o co apelował Patron PIASTÓW – z protestów ulicznych, z „pastwisk” muszą przejść do SEJMU, GDZIE WAŻĄ SIĘ NASZE LOSY „NASZE BYĆ I NASZE MIEĆ”. Bo tylko to Dziedzictwo, które ma na imię Polska, mogą zachować i pielęgnować ludzie wywodzący się z tej kultury.

W Sejmie musimy w pierwszej kolejności zrealizować „STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ”

DZIESIĘĆ ZADAŃ SZTANDAROWCH DO REALIACJI – STRZAŁ W „10” PIAST – JMENiŚ

 1. CYWILIZACJA PRZYJAŹNI Nowe otwarcie PIASTÓW w polityce oparte o „CYWILIZACJĘ PRZYJAŹNI” – czyli

drogę: prawdy – życia – rodziny – wolności – suwerenności – pokoju. Pokoju w kraju, Europie i świecie. Cywilizacji Przyjaźni – płynącej z czystego serca,

dobrego sumienia i prawd wiary przez PIASTÓW przyjętej, gdzie nigdy człowiek przeciwko człowiekowi, lecz zawsze człowiek z człowiekiem. PIASTOWIE pragną żyć w POKOJU ze wszystkimi sąsiadami i pozostałymi państwami. Dosyć już synów i córek Polski przelało krew, wycierpiało za wolną i suwerenną Ojczyznę. To paranoja, by w pocie czoła wypracowywać dobra narodowe, a później w wojnach to wszystko niszczyć, zabierając sobie nawzajem życie. Dlatego PIASTOWIE będąc u władzy wprowadzą NEUTRALNOŚĆ MILITARNĄ – wykazując posłuszeństwo „nie zabijaj”, dając pozytywny przykład narodom świata. Oczywiście z zachowaniem silnej armii w obronie koniecznej. Ze Słowiańskim Narodem Rosyjskim PIASTOWIE znajdą porozumienie, a pozostali sąsiedzi są naszymi partnerami. Żyjmy z narodami w zgodzie i pokoju!.

 1. UNIA EUROPEJSKA SUWERENNYCH OJCZYZN, PARTNERSKIE ZASADY UE suwerennych Ojczyzn, wolny przepływ kapitału, wolny przepływ ludności, koordynowana polityka energetyczna i wspólne bezpieczeństwo militarne – koniec kropka! Koniec poniżania, okradania z godności, osłabiania potencjału ekonomicznego Polski, pouczania Polaków – wszak my nie gęsi i swój język mamy! Partnerskie zasady współpracy – koniec kropka! Inaczej referendum! Ugrupowania będące obecnie w Sejmie tak licznie informują wyborców o

anomaliach wymyślanych w Brukseli, zbierają podpisy, by bronić Polskich interesów, ale nikt – w tym Konfederacja – nie stawia tematu wyjścia z UE – CIEKAWE DLACZEGO?

 1. ZMIANY W KOSTYTUCJI, NOWE PRAWO, SPRAWIEDLIWE SĄDY W Konstytucji koniecznie do zmiany: – art. 220&2, który hamuje rozwój gospodarczy, gdyż rząd Polski musi brać kredyty w bankach komercyjnych i zysk z oprocentowania zasila obce banki, – art. 104&1, drugie zdanie chroni posła, przed oszustwem wobec wyborców, – art. 85&3, zwalnia osoby o innym wyznaniu, czy zasadach moralnych, z obowiązku służby wojskowej. To niedopuszczalne, by synowie suwerena musieli walczyć, a osoby napływowe o innym morale, nie muszą! Obecne prawo tak zostało rozbudowane, że gubią się prawnicy. Dopiero

czytelne – zrozumiałe prawo pozwoli na zmniejszenie pracowników biurowych. Sądy wolne od polityki wydające sprawiedliwe wyroki. Obligatoryjne zadośćuczynienie dla pokrzywdzonych – warunkiem sprawiedliwości społecznej.

 1. JAWNOŚĆ OSÓB NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH W PAŃSTWIE PIASTOWIE idą wypowiedzią Prezydenta RP A. Dudy, by zachować jawność osób w przestrzeni publicznej. To bardzo słuszne, bo naród Polski jako suweren ma prawo wiedzieć kto nami rządzi na szczeblu Państwowym i Samorządowym. Jawność pochodzenia takich osób do piątego pokolenia. Wówczas wyjdzie szydło z worka, kto sprawuje władzę w Polsce. Boli serce, jak słyszymy w kraju, a co gorsze, za granicą, że Polacy nie potrafią się rządzić. To nie prawda, bo PIASTOWIE potrafią, tylko muszą być w Sejmie. PIASTOWIE obywateli Polski innych narodowości traktują jak suwerena, ale musi być zachowana prosta zasada: „ja Cię bracie szanuję, ale Ty mi piasku w oczy nie syp”. Bo wśród PIASTÓW frajerów nie ma! – koniec kropka.
 1. DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA

W najważniejszych dla Narodu i Państwa sprawach np. likwidacja kopalń, wyjście z UE, sprzedaż dóbr ziemi itd.. Frekwencja powyżej 50 % i wynik obowiązujący do realizacji dla rządu. To Szwajcarzy nauczyli się tej metody sprawowania władzy od Polaków, jeszcze przed zaborami.

 1. STATUS POSŁA (ODWOŁANIE, UTRATA MANDATU) Jeśli poseł w czasie przed wyborczym zapewnia wyborców o swoim stanowisku w danej sprawie, za co uzyskał poparcie, a później w Sejmie głosuje odwrotnie – czym oszukał wyborców, wyborcy mają prawo go odwołać ilością głosów jak uzyskał + jeden. Utrata mandatu, gdy chce przejść do innej partii w czasie trwania kadencji. Przejść może, ale traci mandat. Wyborcy najpierw wybierają organizację z jej programem, a następnie posła z tej listy – czym również zostaje oszukany wyborca. Poseł ma pracować w Sejmie i ze społeczeństwem!.
 1. SOLIDARYZM SPOŁECZNY Nie może być tak, że jeden nadmiernie opływa w luksusach, a drugi nie ma co jeść. Dziś jeden chce oszukać drugiego, Państwo myśli jak przykrócić społeczeństwu, a społeczeństwo jak oszukać Państwo. Czy nie możemy żyć w zrozumieniu, normalnie w myśl hasła: „uczciwą pracą Polacy się bogacą”!? PIASTOWIE proponują, by w kraju najwięcej zarabiał Prezydent RP, a później hierarchicznie coraz mniej w dół do robotnika, który musi zarobić na utrzymanie trzy osobowej rodziny. Wynagrodzenie właścicieli mikro przedsiębiorstw np. na poziomie prokuratora, mały przedsiębiorca – jak

 

 

Premier rządu, średni przedsiębiorca – jak poseł, a pozostali jak Prezydent. Podwyżki wszyscy, albo nikt, w zależności od możliwości Budżetowych

państwa. Powyższe rozwiązania spowodują, iż ograniczymy milionerów, oligarchów, a wyeliminujemy ubóstwo i biedę – czym PIASTOWIE zaprowadzą sprawiedliwość społeczną.

 

 1. GOSPODARKA Odbudowa polskich marek, polskie banki, dobra ziemi PIASTOWIE będą wydobywać do ostatniego kilograma, energetyka oparta na rodzimych surowcach, jednakowe opodatkowanie firm krajowych i zagranicznych. Proponujemy likwidację podatku CIT, PIT, a wprowadzić podatek obrotowy do 2,6 %. Rozwój małych przedsiębiorstw, umacniając średnią klasę społeczną. Chronić polskich przewoźników. Wypowiedzieć politykę klimatyczną UE.

 

 1. ROLNICTWO Obecnie pilnie zatrzymać napływ zboża z Ukrainy na Polski rynek, gdy

magazyny naszych rolników pękają w szwach. Ratunkiem jest wprowadzenie CŁA na sprowadzane produkty. Odbudowa przetwórstwa rolno – spożywczego w formie spółdzielni, lub prywatnie. Koniec ze sprowadzaniem roślin GMO. Polskie produkty rolne w przetwórstwie i sprzedaży w sklepach wielko powierzchniowych – co najmniej w 60%. W biogazowniach „spalanie” tylko odpadów rolnych. Zdrowa żywność służy do Żywienia, a nie do spalania na energię. To paranoja i wbrew prawom natury – Stwórcy, by zamykać kopalnie, a zdrową żywność spalać dla uzyskania ciepła, czy prądu. Skandaliczne, by człowiek tak postępował, gdyż przyroda broniąc się może nas zniszczyć. Już mamy ostrzeżenia: tornada, susze, powodzie, wirusy itd.. PIASTOWIE obrońcami praw natury. Koniec dalszej eliminacji rodzinnych gospodarstw rolnych.

 

 1. SPROSTAĆ WYZWANIOM SPOŁECZNYM (ZDROWIE, SZKOLNICTWO) W służbie zdrowia dofinansowanie w wysokości 7,5 % z Budżetu Państwa.
  Wyeliminować szkodliwe szczepionki, technologie 5G, glifosat, GMO,
  elektrosmog, nadmierną chemizację, opakowania wchodzące w reakcję z
  żywnością itd.– to zwiększa zachorowalność. Zdrowa żywność – zdrowe społeczeństwo. Wypowiedzieć współpracę z WHO. Lekarze mają leczyć w

oparciu o zdobytą wiedzę, a nie według procedór narzuconych np. przez WHO. Bezpłatne przedszkola i szkolnictwo, ile trwa nauka danej osoby, tyle

lat pracy w kraju przed podjęciem pracy za granicą. Nauka przyjacielem uczniów – prawda historyczna, kultura, wartości , nowoczesność, kreatywność, informatyzacja, cyfryzacja, postęp.

Przedstawione tematy do realizacji są hasłowe, a obszerny program jest dostępny na naszej stronie internetowej. Program jest dynamiczny i zawsze można go ulepszyć, by tylko dobrze służył społeczeństwu i Polsce.

PIAST – JMENiŚ jest jak ziarnko gorczycy, a zarazem najliczniejszy, bo spadkobierców PIASTÓW jest ok. 35 milionów i w tym nasza SIŁA i w jedności bez problemu dokonamy rejestracji list wyborczych do Sejmu i Senatu.

Więc ZAPRASZAMY do wspólnego organizowania list wyborczych i poparcia w głosowaniu wyborczym:

– wszystkich obywateli Polski czujących Ducha Polskości. Kandydaci na listy wyborcze nie muszą wstępować do organizacji – choć to zaszczyt – mogą być Sympatykami,

– wszystkie organizacje społeczno – polityczne pozaparlamentarne, antysystemowe, wolnościowe. Każdy zachowa swoją przynależność, na listach wyborczych,

– wszystkich wyborców co nie chodzą na wybory, czyli ok.50% społeczeństwa, mówiąc, że nie ma na kogo głosować i wszystkich rozczarowanych, zawiedzionych dotychczasowymi partiami,

– młode pokolenie Polaków, bo jesteście królewskim szczepem PIASTOWYM i to Dziedzictwo któremu na imię Polska – jest Waszym DOMEM!. Tylko nie mówcie, że „Was polityka nie interesuje”, bo to tak , jakby nie interesowała Was własna przyszłość. Wasz umiłowany Patron PIASTÓW mobilizował Was mówiąc: „już dziś zależy od Polskiej Młodzieży, następne tysiąc lat”. Ja chętnie przekażę Wam STERY i będzie to Wasza organizacja o zdrowych Polskich fundamentach,

– Całą wspólnotę Kościoła Katolickiego – by nas nie „opiłowano”, bo to jest organizacja, gdzie Patronami są: M.B. Fatimska i Św. J. P. II, a króluje nam Chrystus od zawierzenia podczas Intronizacji 2016 r..Wspólnoty innych wyznań, jak również ateistów, bo mamy za zadanie zjednoczyć cały Naród. Mamy wolność sumienia i wyznania. Jeden może iść do Kościoła, a drugi na ryby, ale Ojczyznę mamy JEDNĄ i musimy razem pracować dla jej dobra. Jednocześnie wyjaśniamy, że PIASTOWIE czerpią tylko z DOBRA płynącego z nauki Kościoła. Nie tolerujemy ZŁA. Stosujemy zasadę naszego Patrona: „Wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie”.

Stosujemy również zasadę, że każdy obywatel ma pracować, służyć w Ojczyźnie dla DOBRA wspólnego, zgodnie ze swoim zawodem – stanowiskiem,

– NSZZ „Solidarność” – przychodzi czas, by dokończyć właściwy CEL zrywu społecznego i nie mówcie, że Was nie interesuje przyszłość robotnicza, dobro Narodu – co łączy się z polityką. Patron PIASTÓW głosił do wszystkich wyraźnie – co również dotyczy Duchownych: „Jeśli dane działanie dla dobra Narodu uważacie za politykę, to ja taką politykę będę uprawiał”!!!

– Służby Mundurowe – koleżanki i kolegów, którym zdrowie i służba pozwala – tym bardziej, że też w tym środowisku służyłem. Jesteśmy grupą społeczną, co broniła – mając na myśli emerytów – więc brońmy do końca i jeden dzień dłużej,

– Rolników i całe środowisko wiejskie – bo też orałem ziemię, jako syn rolnika i obecnie jestem Przewodniczącym ZZR „OJCZYZNA” pow. Turek. PIASTOWIE to również „Witos”, a Witos to wzór rolników o tradycjach Narodowych. Wincenty Witos w tamtych czasach też zorganizował partię dając w nazwie PIAST, by wrócić do korzeni i zjednoczyć rolników z zaborów. Rolnicy!, jak długo jeszcze będziecie strajkować na ulicach?, Wasze miejsce poprzez PIASTÓW będzie w Sejmie!

– Przedsiębiorców – pracowałem na produkcji od ucznia – czeladnika – mistrza do inspektora, kierowałem zakładami wyprowadzając je ze STRAT na ZYSKI,

Związki Samorządów w Polsce, głównie tych, co reprezentują społeczne komitety,

– Inteligencję wszystkich zawodów, – bo mądrość i wiedza przyszłością Narodu,

– Emerytów, rencistów – którym zdrowie pozwala – by nam dzieci i wnuki przyniosły w przyszłości na grób kwiaty, a nie łzy.

Podsumowując, wszystkich obywateli, byśmy stanowili ZGRANĄ JEDNOŚĆ, a nie jak sobie życzyła Katarzyna Caryca.

Tylko proszę nie mówić: „czy mi się to opłaca”, „a co ja będę z tego miał”, „ja/my z dala od polityki”, „mnie polityka nie interesuje” itd., itd.. – gdy POLSKA RACJA STANU WYMAGA JEDNOŚCI!!! Na zakończenie, przytoczę ostrzeżenie naszego Patrona Św. Jana Pawła II: „ Jeśli

pragniecie Ojczyzny wolnej, pełnej sprawiedliwości, nie bójcie się WYZWAŃ. Nie bójcie się odważnie mówić o tym, co boli i co jest niesprawiedliwe. Los Ojczyzny DZIŚ leży w WASZYCH rękach, nie JUTRO. Jutro będzie takie, jakie sami sobie utworzycie. OBY TO NIE BYŁO JUTRO, BEZ OJCZYZNY!!!

Dziękuję za uwagę!, dziękuję wszystkim mediom za przybycie, jak również wszystkim tu obecnym. Dziękuję!

PREZES PIAST – JMENiŚ

Eugeniusz Maciejewski