Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

WPŁATY – DAROWIZNY

Darowizny na rzecz PIAST-JMENiŚ

DAROWIZNY NA RZECZ PIAST-JMENiŚ

PIAST-JMENiŚ to partia Polaków, przez Polaków i dla Polaków, dlatego musimy wspierać się sami, aby być niezależnym.

 

  1. Łączna suma darowizny od osoby fizycznej na rzecz partii politycznej nie może przekroczyć w jednym roku 15 – krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów (w 2023 r. łączna kwota do 52.350,00 zł).
  2. Darowiznę na rzecz partii może dokonać :

–  wyłącznie osoba fizyczna będąca obywatelem polskim, mającym stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

–  darowizny można dokonać wyłącznie za pomocą przelewu bankowego z osobistego rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego (ROR)

–  przelew darowizny : wystawiony na PIAST-JMENiŚ Zarząd Krajowy w Turku, podać: imię, nazwisko i imię ojca, miejscowość zamieszkania, kwotę, tytuł wpłaty : darowizna na cele statutowe PIAST-JMENiŚ.

Numer konta PIAST-JMENiŚ :

Santander

50 1090 1229 0000 0001 3111 3407