Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

WYBORY SAMORZĄDOWE 7 kwietnia 2024 r.

Samorządność to fundament polityki oddolnej w kraju, gdzie włodarze muszą dbać nie tylko o politykę lokalną, ale również współdziałać z polityką Władz Centralnych i zdecydowanie przeciwstawiać się szkodliwym rozwiązaniom, które następnie muszą realizować jako władza Samorządowa.  Pojedyncze Samorządy, reprezentowane przez Stowarzyszenia, czy Komitety Wyborcze Wyborców nie mają żadnej siły przebicia w realizacji większych zadań i skazani są tylko na wegetację, a nie na rozwój gminy, miasta, czy powiatu. To CELOWA polityka twórców transformacji ustrojowej, dając możliwość nieograniczonej liczby rejestracji Komitetów Wyborczych, by bardziej podzielić i przy tym skłócić  Polaków, bo skłóconym narodem łatwiej się rządzi. Ponadto Samorządowcy wiedząc, że społeczeństwo jest rozczarowane politykami i by się przypodobać swoim wyborcom, stosują bardzo szkodliwe, błędne określenia np: „Nas polityka nie interesuje”, „My z dala od polityki”. Te szkodliwe stwierdzenia przeniosły się do młodego pokolenia i dziś mówią to samo, odmawiając udziału w organizacjach politycznych. Potwierdzeniem tego jest fakt, że przed ogłoszeniem wyborów rozmawiałem z różnymi osobami i Stowarzyszeniami, by iść razem do wyborów pod szyldem partii PIAST – JMENiŚ, lecz zainteresowania nie było. To potwierdza wąskie myślenie, nie zważając na LOS OJCZYZNY. Samorządowcy, a zwłaszcza młode pokolenie musi zrozumieć, że to polityka kreuje prawo i od polityki zależy nasza przyszłość. Ojczyznę możemy porównać do płynącego statku. I co z tego, jeśli Samorządy zadbają tylko o sprawy lokalne, inaczej o swoje „pokoje” na tym statku, skoro cały statek (Polska) płynie na skały, ku zatraceniu.  Dziś Samorządy dbają o własne interesiki, nie zważając na interes ogólnonarodowy, a  Władza Centralna – niewiadomego pochodzenia –  bardziej dba o interesy innych, niż o interes Polski. Polska jest pod pręgierzem polityki UE. Ma być „zaorane” polskie rolnictwo, zamknięte górnictwo, wprowadzone doktryny: zielone – tęczowe – klimatyczne – oświatowe eliminując nasze Dziedzictwo historyczne, WHO, NWO itd., co już skutkuje odcięciem Polski od korzeni cywilizacyjnych, wynarodowieniu, pomieszaniu serc i umysłów Polaków. Dziś Polska jest drenowana na rzecz wojny na Ukrainie, drenowana finansowo – to droga do wywłaszczenia, to jest droga do likwidacji państwa Polskiego. Rządzący w Warszawie nie mają prawa abdykować suwerenności naszej Ojczyzny – to TRAGEDIA NARODOWA!.   Dlatego czyhającym niebezpieczeństwom musi zdecydowanie przeciwstawić się nowo wybrana Władza Samorządowa w całej Polsce, jako fundament polityki lokalnej w państwie odpowiedzialnej oddolnie również za bezpieczeństwo swoich mieszkańców, a tym samym Polski.  PIASTOWIE twierdzą, że Samorządy w Polsce są odpowiedzialne za stan Państwa, na równi z Władzami Centralnymi. Dlatego musi być świadomość polityczna również wśród Samorządowców, by móc skutecznie przeciwstawiać się błędom „na górze”.

PIASTOWIE wskazują przyszłym Włodarzom,  iż mieszkańcy miasta Turek oczekują m.in.:

– SFINALIZOWANIA GEOTERMII TUREK, BY OBNIŻYĆ RACHUNKI ZA CIEPŁO;

– REALIZACJI BUDOWY KOLEI KONIN- TUREK I JEJ ROZBUDOWY DO ŁODZI,

– NAUCZANIA POLSKIEJ HISTORII I O POLSKICH BOHATERACH,

– EFEKTYWNOŚCI LECZENIA, ZMNIEJSZAJĄC KOLEJKI DO SPECJALISTÓW,

– REWITALIZACJI STADIONU 1000 LECIA, W NOWYM STYLU.

– BEZPIECZEŃSTWA DLA MIESZKAŃCÓW  TURKU i POWIATU, itd..

 

Szanowny Wyborco przed oddaniem głosu pomyśl kogo popierasz.

PREZES

PIAST – JMENiŚ

Eugeniusz Maciejewski

 

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2023 r.

Umowa Partnerska:

Porozumienie Prog. TESLA – PIAST-JMENiŚ str.1 (kliknij tutaj)

Porozum. Prog. TESLA – PIAST-JMENiŚ str.2(kliknij tutaj)

Porozum. Prog. TESLA – PIAST-JMENiŚ str.3( kliknij tutaj)

Program – TESLA:

Porozum. Prog. TESLA str.1 (kliknij tutaj)

Porozum. Prog. TESLA str 2(kliknij tutaj)

Porozum. Prog. TESLA str 3(kliknij tutaj)

INFORMACJA – ZAPROSZENIE DO SAMORZĄDÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW, ROLNIKÓW, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH oraz NIEZALEŻNYCH MEDIÓW I DZIENNIKARZY w POLSCE.

Informacja o współpracy 6.06.2023r(kliknij tutaj)

Pismo przewodnie do Samorządów w Polsce(kliknij tutaj)

ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEGO ORGANIZOWANIA LIST WYBORCZYCH

Zaproszenie do współpracy(kliknij tutaj)

 

ZAPROSZENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO WSPÓLNEGO ORGANIZOWANIA LIST WYBORCZYCH 2023r.

ZAPROSZENIE TESLA-PIAST(kliknij tutaj)

 

ODEZWA DO MŁODZIEŻY I RODZIN POLSKICH

ODEZWA do Młodzieży i Rodzin(kliknij tutaj)

KOMITET WYBORCZY PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata, skrót: KW PIAST – JMENiŚ  – ZAREJESTROWANY (www.pkw.gov.pl)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


WYBORY DO SEJMU i SENATU PAŹDZIERNIK 2019 r.

 

PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów zarejestrował w PKW Komitet Wyborczy PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów. Z uwagi na brak dostatecznej liczby chętnych kandydatów na Posłów i Senatorów odstąpiliśmy od samodzielnego rejestrowania list wyborczych.

Członkowie PIAST – JMEN biorą udział w Wyborach Parlamentarnych 2019 z list KW Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów.

– Eugeniusz Maciejewski Kandydat na Posła w Okręgu 37 Konin, poz. 2

– Krzysztof Prokopczyk Kandydat na Senatora w Okręgu 47

NAJWAŻNIEJSZE TEZY PROGRAOWE PIAST – JMEN

WYBORY PARLAMENTARNE 2019 r.

1- Suwerenne Decyzje podejmowane tu nad Wisłą – bez dyktatu sił zewnętrznych.

2- Przywrócić godność prawu – w tym zmiany w Konstytucji np. art. 220 (uwolnić Polską walutę), jasne i czytelne prawo napisane od nowa.

3- Fundamentem państwa jest :

– ziemia   – w rękach Polaków, obcokrajowcy – dzierżawa,

– rodzina – żona, mąż i ich dzieci,

– wiara    – kultura – tradycja chrześcijańska,

– szkoła   –  kreatywna, z nauczaniem prawdy historycznej i patriotyzmu,

– gospodarka – wolno rynkowa.

4- Gospodarka oparta o 4 filary :

– działy strategiczne w zasobach Skarbu Państwa,

– działalność prywatna,

– działalność Polskiej Spółdzielni Przetwórstwa Rolnego,

– rolnictwo.

5-  Polskie rolnictwo wolne od GMO. Nie zostanie przedłużona umowa na sprowadzanie roślin GMO. Ożywi to Polskie rolnictwo, poprawi zdrowotność żywieniową, oraz ożywi eksport.

6- Dobra ziemskie należą do wyłączności Polaków i będą wydobywane do ostatniego kilograma, z zachowaniem technologii sprzyjających środowisku.

7- Naprawić służbę zdrowia, zwiększyć wydatki, zmniejszyć kolejki. Silna Polska armia.

8- Koniec z planowaniem deficytu budżetowego państwa, czyli życia na kredyt -prowadzącego do ekonomicznych problemów dla przyszłych pokoleń. Im większy dług, tym mniejsza suwerenność !

9- Likwidacja kominów płacowych. Najwięcej zarabia Prezydent i następnie hierarchicznie w dół do robotnika, który powinien zarobić na utrzymanie rodziny, bez konieczności wspierania finansowego.

10- Sukcesywnie zwiększać kwotę wolną od podatku. Uregulować i obniżać podatki. Wprowadzać postęp techniczny, by zwiększać wydajność pracy i płace. Zmniejszać koszty pracownika na rzecz podwyższania płac. W ramach możliwości budżetu zachować wsparcie finansowe dla dzieci.

11- Wprowadzić  instytucję odwołania posła i pozbycia mandatu gdy przejdzie do innego ugrupowania w czasie trwania kadencji oraz rozdział władzy ustawodawczej – wykonawczej – sądowniczej. Poseł ma pracować w Sejmie i ze społeczeństwem.

12- LGBT –tolerancja TAK, afirmacja NIE. Nie dla legalizacji związków niezgodnych z prawem natury.

13- Koniec poniżania i okradania Narodu Polskiego. Osoby na stanowiska rządowe muszą udostępnić społeczeństwu swoją narodowość.

Program jest dynamiczny i może b

yć modyfikowany, za wyjątkiem pkt. 1, 3, 6,12,13.

PIAST = POLAK, dlatego jednoczymy wszystkich Polaków, odrzucając skrajności z prawej, jak i z lewej strony. Jako potomkowie PIASTÓW musimy stanowić JEDNO, a nie podziały na lewo – prawo !!!

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 26 MAJ 2019 R.

 

NA WNIOSEK PREZESA PIAST – JMEN PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA w WARSZAWIE DOKONAŁA REJESTRACJI KOMITETU WYBORCZEGO PIAST – JEDNOŚĆ MYŚLI EUROPEJSKICH NARODÓW ( skrót : KW PIAST – JEDNOŚĆ MYŚLI EUROPEJSKICH NARODÓW) W CELU SAMODZIELNEGO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019 r.

TEZY PROGRAMOWE PIAST – JMEN  DO REALIZACJI W  PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

 1. Unia Europejska suwerennych Ojczyzn, bo w różnorodności tkwi piękno i postęp.
 2. Zachowanie cywilizacji łacińskiej – chrześcijańskiej wartości Europy.
 3. Stawiamy na partnerstwo i równe traktowanie w UE.
 4. Stosować zasadę wzajemności.
 5. Ochrona rodzin przed zagrożeniami cywilizacyjnymi.
 6. Stop nadmiernemu przyjmowaniu imigrantów.
 7. Zrównanie dopłat do rolnictwa w całej Unii.
 8. Przybliżenie wynagrodzeń Polaków do wynagrodzeń państw zachodnich UE.
 9. Europa wolna od GMO, na rzecz zdrowej żywności.
 10. Zmniejszenie biurokracji do 50 % i ingerencji prawnej wobec członków wspólnoty.
 11. Zniesienie opłat klimatycznych i stosować nowe technologie ochrony środowiska.
 12. Zapewnienie bezpieczeństwa paliwowo – energetycznego i militarnego.
 13. Wolny przepływ ludności i kapitału.
 14. Opracować Europejski język turystyczno – administracyjny.
 15. W przypadku zgody narodowej na wprowadzenie EURO, emisja tego pieniądza z

              umownym znakiem narodowym.

 1. W przypadku decyzji UE o wyzbyciu się Suwerenności na rzecz jednego rządu

              europejskiego, stanowisko PIAST – JMEN jest jednoznaczne  –  POLEXSIT !.

              Nie możemy zhańbić honoru i krwi naszych Bohaterów, walczących za  wolną

               Suwerenną Ojczyznę Polskę !

Prezes

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

tel: 607-983-870

BROŃMY SUWERENNOŚCI JAK ŹRENICY OKA !!!

ZABRANO NAM BANKI, PRZEMYSŁ, HANDEL, A TERAZ PLANUJE POZBAWIĆ NAS SUWERENNOŚCI – CZYLI PODSTĘPEM, MAŁYMI KROKAMI LIKWIDUJE SIĘ NASZĄ UMIŁOWANĄ OJCZYZNĘ P O L S K Ę !!!

– CZY W 100 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI POZWOLIMY NA POZBYCIE SIĘ SUWERENNOŚCI ? !

– CZY POZWOLIMY ZHAŃBIĆ HONOR I ODDANĄ KREW NASZYCH BOHATERÓW WALCZĄCYCH ZA WOLNĄ – NIEPODLEGŁĄ – SUWERENNĄ P O L S K Ę ? !

R O Z W I Ą Z A N I E !!!

Odpowiedzią Polaków na zachowanie suwerenności – narodowej godności niech będzie nowoczesna, kreatywna partia : PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów, gdzie PIAST to nasza historia, kultura, tradycja, a Jedność Myśli Europejskich Narodów to współczesność, to jedność naszego Narodu i jedność myśli państw Europy jako UE suwerennych Ojczyzn.

Ta nazwa pięknie komponuje się do wyborów Parlamentu Europejskiego – już w nazwie nadając kierunek przyszłości Europy.

Kto wyraża chęć kandydować na europosła, czy do Sejmu niech pilnie organizuje struktury PIAST-JMEN, bym miał komu wysłać upoważnienie do tworzenia i rejestracji list wyborczych. Będziemy wystawiać kandydatów w całym kraju. 

OD NAS SAMYCH ZALEŻY, CZY OCALIMY SUWERENNOŚĆ !

Eugeniusz Maciejewski

Z SERCA DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA ZAUFANIE I ODDANE NA MNIE GŁOSY ! TO MOTYWUJE DO DALSZEJ SŁUŻBY DLA OJCZYZNY !

Już dziś można powiedzieć, że PIAST – JMEN będzie wystawiał listy w przyszłorocznych wyborach do Parlamentu UE i Parlamentu Polski.

Zapraszamy chętnych do udziału w nadchodzących wyborach jw.

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

WYBORY  SAMORZĄDOWE 2018

WYBORCO !!!

NARODOWCY TO POTOMKOWIE PIASTÓW.   PIASTOWIE I NARODOWCY  NIGDY NIE  ZDRADZĄ SWOJEGO NARODU I OJCZYZNY POLSKI !  PIAST – JMEN TO NOWOCZESNOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ. ZAUFAJ NAM . ODDAJ GŁOS A LISTĘ nr 7 poz. 4

EUGENIUSZ   MACIEJEWSKI

 

KANDYDAT PIAST – JMEN

DO SEJMIKU WIELKOPOLSKIEGO

LISTA nr 7 RUCH NARODOWY RP

OKRĘG : KONIN – KOŁO – SŁUPCA – TUREK

MOJA BIOGRAFIA :

Lat 64, żonaty, troje dzieci, szczęśliwy dziadek. Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu – inż. technologii żywności. Pracowałem w rodzinnym gospodarstwie rolnym. W PSS „Społem” w Turku jako ciastkarz – piekarz.  Odbyłem 2-letnią Zasadniczą Służbę Wojskową w Dywizji Kościuszkowskiej.  Pracowałem w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni „SCH” w Koninie – jako inspektor nadzorowałem technologię produkcji w zakładach spożywczych całego województwa.  Następnie byłem kierownikiem wytwórni napojów gazowanych i rozlewni piwa oraz piekarni w Gminnej Spółdzielni „SCH” w Ślesinie – gdzie zakłady te wyprowadziłem ze strat na zyski.  Ukończyłem szkołę podoficerską w Ośrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych MSW i A w Łodzi.  Służyłem w Policji Konin i Turek uzyskując stopień podinspektora. Obecnie jestem Prezesem PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów oraz Przewodniczącym Zarządu Powiatowego Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna” w Turku. Działam społecznie organizując m.in. kolonie dla dzieci.

 TEZY PROGRAMOWE PIAST – JMEN  

Sejmik Wielkopolski

– W okręgu nr 4 : Konin – Koło – Słupca –Turek w którym kandyduję, przemiany gospodarcze najbardziej dotknęły powiat Turecki, gdyż zlikwidowano cały przemysł. Wobec niniejszego rejon ten wymaga szczególnego wsparcia finansowego i inwestycyjnego dla tworzenia miejsc pracy.

– Wykorzystać w całości otrzymane środki finansowe UE do wdrażania wszelkich programów, zwłaszcza tworzące miejsca pracy.

– W pierwszej kolejności władze państwowe – samorządowe mają obowiązek umożliwić swoim rodakom – przymusowo wywiezionym na wschód – powrót do swojej Ojczyzny. Dopiero później podjąć decyzję co do możliwości przyjęcia imigrantów. Obecnie wyrażamy sprzeciw wobec masowemu, niekontrolowanemu sprowadzaniu do Polski imigrantów.

– W zakresie gospodarki wspieranie infrastruktury biznesu dla lokowania inwestycji przemysłu rolno – spożywczego w wykonaniu nowoczesnej Polskiej Spółdzielczości Rolniczej – co da w województwie tysiące miejsc pracy.             To Europa wzięła przykład z Polskiej Spółdzielczości, gdzie doskonale funkcjonuje.  Musimy ją odbudować, bo tylko Spółdzielczość rozwiąże nam szereg problemów. Rozwijanie eksportu dla wytworzonych dóbr. Wspierać projekty władz Samorządowych. Dążyć do zrównoważonego rozwoju całego województwa.

– W rolnictwie zatrzymać dalszą likwidację rodzinnych gospodarstw rolnych, dla zapewnienia społeczeństwu zdrowej żywności. Odchodzenie od produkcji wielkotowarowej – wątpliwej jakości – na rzecz rodzinnych gospodarstw. Polska całkowicie wolna od GMO.  W produkcji rolnej i przetwórstwie rolnym stosować racjonalnie środki chemiczne – mając na względzie jakość zdrowotną produktu. Wprowadzić zakaz przerabiania zdrowej żywności w biogazowniach. Z uwagi na występujące susze, dla zwiększenia  wilgotności ziemi i zwiększenia wydajności plonów, koniczne jest stosowanie retencji wody.  Dążyć do wyrównania dopłat w rolnictwie, w porównaniu do sąsiednich państw UE. Tylko nowoczesna Polska Spółdzielczość Rolnicza rozwiąże dzisiejsze problemy rolników.

– W zakresie służby zdrowia ważna jest szeroko rozumiana profilaktyka zdrowotna, leczenie poprzez : zdrowe żywienie, higienę życia, odpoczynek, kulturę, sport , ergonomię pracy, bhp itp.. Zabezpieczyć środki finansowe do sprawnego funkcjonowania  leczenia chorych. Wprowadzić dobrowolność  dodatkowych szczepień. Stosować szczepionki tylko naukowo sprawdzone o ich nieszkodliwości dla zdrowia człowieka. W leczeniu chorych wykorzystywać  najnowsze naukowe osiągnięcia medycyny. Zapamiętajmy, taniej i przyjemniej  stosować profilaktykę jw., niż cierpiąc leczyć chorobę.

– Szkolnictwo ma wymiar szczególny, bo taka będzie Rzeczpospolita Polska, jakie jej młodzieży chowanie. Program nauczania ma wyczerpująco uwzględniać m.in. naszą historię, tradycję, kulturę itd.  Szkoły ponadpodstawowe  muszą współpracować z przemysłem dla zapewnienia wykwalifikowanych kadr pracowniczych. W nauczaniu stosować innowacyjność  i  najnowsze osiągnięcia myśli technicznej.

– Środowisko ma być przyjazne dla człowieka. Pojawiające się w ostatnich latach susze stwarzają dla człowieka poważne zagrożenie, i każdy wie, że bez wody nie ma życia. Dlatego musimy stosować retencje wody. By zmniejszyć zaśmiecanie środowiska należy pilnie wprowadzać nowoczesne technologie produkcji opakowań biodegradalnych i stosować je w codziennym użytku. Stosować nadzór z zakresu gospodarki odpadami, pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Promocja działań proekologicznych.

– Wspieranie szeroko pojętej kultury oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego. Współpraca z samorządowymi instytucjami kultury i organizacjami pożytku publicznego działającymi w obrębie kultury i sztuki.

– Kreować politykę województwa w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji.  W tym, prowadzić  wykaz obiektów i urządzeń sportowych w województwie, nadzór nad nimi oraz planowanie i realizowanie rozbudowy wielkopolskiej bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, a także jej wyposażenie, korzystając z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

– Z zakresu transportu koordynacja komunikacji publicznej o znaczeniu wojewódzkim, w szczególności transport kolejowy i autobusowy.

 – W temacie infrastruktury koordynacja realizacji zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, współdziałanie przy opracowywaniu projektów strategii rozwoju województwa i programów wojewódzkich. Realizacja zadań z zakresu drogownictwa, ruchu drogowego, energetyki i gazownictwa.

Eugeniusz Maciejewski 

DRODZY  WYBORCY

Serdecznie dziękuję za poparcie PIAST – JMEN 25 października 2015 r., oddając na mnie głos.

PIAST – JMEN to partia łącząca wszystkich Polaków, to partia przyszłości dla ludzi odważnych,

rozsądnych i odpowiedzialnych za Naród i Ojczyznę.

Kto ma dobro Ojczyzny w sercu, chce mieć wpływ na politykę w kraju, chce brać udział w wyborach samorządowych i parlamentarnych proszony jest o tworzenie struktur w swoim rejonie od zaraz.

Bo jeśli nie PIASTOWIE to KTO ?

PREZES
PIAST – JMEN
Eugeniusz Maciejewski

EUGENIUSZ MACIEJEWSKI PREZES PIAST-Jedność Myśli Europejskich Narodów kandydatem na Senatora w okręgu wyborczym Konin-Koło-Turek poz. 4

DSC07385

Moja Biografia w zakładce – „O Nas”, program w zakładce ” Dokumenty do pobrania”, moja działalność związkowa na stronie:  www.geniuszmaciejewski.pl

eugeniusz maciejewski wybory krzywe 1 STR (4)eugeniusz maciejewski wybory krzywe 2 STR (4)

KONFERENCJA PRASOWA KW PIAST – JMEN, 14.10.2015 R.

W dniu 14 października 2015 r. odbyła się konferencja prasowa Komitetu Wyborczego PIAST – JMEN, zorganizowana przez Pełnomocnika Wyborczego Renatę Krawiec.

W czasie konferencji poinformowano wyborców o nieuczciwej kampanii wyborczej prowadzonej przez Komitety Wyborcze  Platformy Obywatelskiej, PiS oraz Kukiz 15, polegającej na zaklejaniu plakatów  kandydata na Senatora Eugeniusza Maciejewskiego. Ocenę tego faktu pozostawiamy WYBORCOM.

Ponadto w czasie konferencji na pytanie, czy jestem za budową kurników w m. Czachulec Nowy ?, odpowiedziałem ogólnie, że jeśli to jest korzystne to, tak. Mówiąc tak, dla budowy kurników miałem na myśli dobro społeczne – czyli miejsca pracy, dobro mieszkańców i dobro przedsiębiorcy. Jednak po dokładniejszym zaciągnięciu wiedzy na ten temat od mieszkańców Czachulca Starego, popieram stronę  protestujących i problem ten należy wnikliwie przeanalizować zgodnie z przepisami prawa. Rolę wiodącą w tej sprawie odgrywają wójtowie  gminy Kawęczyn i Malanów oraz mieszkańcy tego terenu. Jako Przewodniczący Zarządu Powiatowego Związku Zawodowego Rolników „OJCZYZNA” w Turku i inż. technologii żywności propaguje zakładanie przez rodzinne gospodarstwa rolne kurników ekologicznych, mając na względzie ochronę środowiska i zdrowe odżywianie społeczeństwa.

Kandydat na Senatora

Eugeniusz Maciejewski

KANDYDAT NA SENATORA 

KW PIAST-JMEN POZYCJA 4

Apel

do Narodu Polskiego

Wiedząc, że mniejsze partie i nowe Komitety Wyborcze będą miały określone perturbacje w celu połączenia się w jeden Komitet Wyborczy, zarejestrowałem 31 lipca 2015 r. nową partię PIAST-JMEN, aby ten proces ułatwić. Wysłałem e-maile do przywódców tych organizacji, rozmawiałem telefonicznie i bez odzewu. W dniu 27 sierpnia zorganizowałem konferencję prasową zapraszając 24 różne stacje telewizyjne i radiowe, aby przekazać wyborcom w całym kraju o powstałej alternatywie i możliwości współpracy oraz udziału nowych kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu. Na konferencję przybyły tylko trzy lokalne media, więc prawie całe społeczeństwo nie wie o przedmiotowej alternatywie.  Wobec powyższego i w tak krótkim czasie niemożliwe było wystawić kandydatów na posłów i senatorów, za wyjątkiem okręgu 93 do Senatu.

RODACY

PIAST-JMEN jest partią wszystkich Polaków. Dlatego –  PIAST, bo jesteśmy potomkami Piastów. Dlatego – Jedność Myśli Europejskich Narodów, bo stawiamy zdecydowanie na Europę Ojczyzn, czyli więcej wolności dla poszczególnych państw Unii, a mniej dyktatu ze strony Brukseli i jednocześnie zmniejszenie nadmiernie rozbudowanej biurokracji. PIAST-JMEN to partia głęboko ugruntowana w kulturze i tradycji naszego narodu. Program jest pronarodowy, dynamiczny tj. można go doskonalić, za wyjątkiem motta i deklaracji ideowej.

MUSIMY WRESZCIE ZROZUMIEĆ, że dotychczas rządzące partie z różnych względów nie dokonają radykalnych zmian. Wodzowie małych partii są tak zapatrzeni w siebie, że widzą tylko własny czubek nosa. Nieodpowiedzialne jest tworzenie regionalnych Komitetów Wyborczych, bo to prowadzi do głębokiego podziału społeczeństwa, niczym  „rozbicia dzielnicowego” – co już w historii przerabialiśmy. Nie ma sensu popierać różne partie „wybuchowe”, bo szybko powstają i szybko znikają.

Polska jest dużym krajem w środku Europy i musi mieć partię ugruntowaną w kulturze i tradycji, która weźmie pełną odpowiedzialność za naród i Ojczyznę. PIAST-JMEN podany na tacy, jest partią rolników, jak i robotników oraz inteligencji. Bo jako potomkowie Piastów stanowimy JEDNO. Więc wszyscy, co chcą zmian na lepsze, co chcą w przyszłości brać udział w wyborach PROSZENI SĄ DO TWORZENIA STRUKTUR PIAST – JMEN. Po co walczyć ze starym, BUDUJMY NOWE !!!. Bo jeśli nie PIASTOWIE, to kto ?.

Pełna demokracja, każdy będzie gospodarzem w swoim rejonie. Nie będzie wożenia nikogo w „teczkach” na listy wyborcze. Niech w gminach struktury tworzą w większości rolnicy, w miastach powiatowych robotnicy i inteligencja. Głęboko wierzę, że w każdej gminie i w każdym mieście powiatowym znajdzie się te parę osób, by powołać Zarządy partii. Zarządy są konieczne właśnie do organizowania wyborów, bo najsilniejszą i skuteczną bronią do zmian jest właśnie kartka wyborcza. W myśl zasady „przezorny zawsze ubezpieczony” jesteśmy skazani na tworzenie struktur od zaraz. Tym bardziej, że gdy PiS nie uzyska pełni władzy, może dojść do wcześniejszych wyborów. Ponadto mając struktury w całym kraju będziemy konstruktywną opozycją wpływając na pozytywne zmiany.

PIAST-JMEN jest partią Polaków, przez Polaków i dla Polaków. Nowo organizowana partia nie posiada dofinansowania, a wydatki do jej funkcjonowania są znaczne, dlatego prosimy o wsparcie finansowe. Osoby bardziej majętne prosimy o przekazanie krótkiej informacji o organizowaniu przedmiotowej partii z podaniem strony internetowej www.piast-jmen.pl, w różnych środkach medialnych. Tylko wspólne działanie i pełna wiara w sukces przyniesie oczekiwane efekty !!!.

Dla uaktywnienia i przywrócenia wiary  ok. 60 % wyborcom nie chodzącym głosować i ok. 80 % rozczarowanych polityką, przytoczę kilka pouczających mądrości :

– Polska zostanie zniszczona nie tylko przez tych, co czynią zło, ale również przez tych, którzy patrzą na to i nic nie robią. Inaczej mówiąc – ten, co biernie akceptuje zło, jest za nie tak samo odpowiedzialny, jak ten co je popełnia,

– nikt z nas nie może zmienić swojego wczoraj, ale każdy z nas może zmienić swoje jutro,

– tam, gdzie jest mądrość i szacunek, rodzi się obfitość, piękno i radość, a tam, gdzie jest egoizm i nienawiść, powstają zgliszcza, pustka i smutek,

– wielki mąż stanu Prymas Wyszyński wskazywał – „Polacy albo będą mądrzy, albo ich nie będzie”

– im słabsza jest organizacja państwa, tym silniej musi być zorganizowany naród, jeśli nie chce zginąć,

– nic nie tworzy przyszłości, tak jak marzenia i głęboka wiara w sukces itd..

My Polacy bądź wola Twoja mówimy i zbyt często na wszystko się godzimy. To nie znaczy aby nas oszukiwano, poniżano, wykorzystywano, wszak my Polacy nie gęsi i swój język mamy !!!

Jeszcze raz powtórzę : po co walczyć ze starym, budujmy NOWE : PIAST-Jedność Myśli Europejskich Narodów, jako alternatywę w następne wybory.

Proszę przekazywać innym o powstałej alternatywie. Dziękuję. Pozdrawiam.

PREZES

PIAST-JMEN

Eugeniusz Maciejewski

Na gorąco –  ocena zbierania podpisów !

Zbierając podpisy poparcia na senatora wysłuchałem przeróżnych komentarzy. Nawiasem mówiąc partie polityczne zarejestrowane przez Sąd nie powinny zbierać żadnych podpisów, natomiast pozostałe Komitety Wyborcze – tak. Ponad 60 % wyborców ma dość polityki i dotychczasowych polityków. Jest to przerażające i degradujące nasze społeczeństwo !!!. Najbardziej przerażające jest to, że rozczarowani wyborcy nie chcą uwierzyć w sens organizowania nowej partii  – mówiąc „to nic nie da”. Wręcz bolesne jest dla młodych polityków, chcących dokonać radykalnych zmian dla dobra wspólnego – wysłuchiwanie przycinek wyborców np. „następni chcą się dostać do koryta”, „nic nie zrobią” itd.. Krytykują, narzekają, płaczą, domagają się zmian, a gdy pojawia się na rynku politycznym alternatywa – podana na tacy , PIAST-JMEN – to nie ma chętnych do podjęcia tego wyzwania.   Wiadomo, że grupa założycielska PIAST-JMEN sama nic nie zrobi, ale wystarczy aby ta grupa 60 % rozczarowanych polityką włączyła się w tworzenie struktur w całym kraju, wystawić w następnych wyborach nowych kandydatów na posłów i senatorów, w 100 % iść na wybory i SUKCES PEWNY !!!. Jakie to proste, tylko wyborcy muszą chcieć to zrozumieć. Dotychczasowe partie i politycy – w tych układach – nie dokonają radykalnych zmian. Dlatego konieczne jest zbudowanie od podstaw nowej partii PIASTÓW, odpowiedzialnej za naród i Ojczyznę. W jedności siła, podzieleni nic znaczącego nie osiągniemy.  Dla pobudzenia aktywności politycznej społeczeństwa przytoczę niektóre mądre stwierdzenia : „świat zostanie zniszczony nie tylko przez tych, którzy czynią zło, ALE RÓWNIEŻ PRZEZ TYCH, KTÓRZY PATRZĄ NA TO I NIC NIE ROBIĄ”, „ten, kto biernie akceptuje zło, jest za nie tak samo odpowiedzialny, jak ten, co je popełnia „ , „jeśli chcesz uniknąć krytyki, nic nie mów, nic nie rób, bądź nikim”, „nikt z nas nie może zmienić swojego wczoraj, ale każdy z nas może zmienić swoje jutro” – więc wspólnie możemy wszystko zmienić. Jeżeli chcesz radykalnych zmian w kraju włącz się do działania w PIAST-JMEN. Zapraszamy !

Dziękuję bardzo wyborcom (2350 osób) za udzielone poparcie mojej kandydatury na senatora. Dziękuję bardzo osobom, które poświęciły swój czas na zbieranie podpisów. Wszystkich wyborców zapraszam do udziału w wyborach 25 października 2015 r.

PREZES PIAST-JMEN

KANDYDAT NA SENATORA

Eugeniusz Maciejewski

WYBORCY

Na konferencję prasową PIAST – JMEN w dniu 27 sierpnia 2015 w Turku zaprosiliśmy 24(dwadzieścia cztery)różne organizacje medialne, a przybyły tylko 3 (trzy)  tj. :  TV Wielkopolska, portal internetowy i Turek oraz net Turek. Sądzę, że komentarz jest zbyteczny. Wyraźnie widać jaką mamy demokrację i wolność w naszej Ojczyźnie.

Dlatego musimy pomóc sami sobie i proszę wszystkich rodaków o przekazywanie powstałej alternatywy różnymi metodami  np. życzeń świątecznych (wszyscy wszystkim ślą życzenia) telefonicznie, SMS, e-maile. Internetowo facebook  itd.. Osoby majętne proszę o podanie informacji do mediów ogólnokrajowych, regionalnych  – króciutki artykuł z podaniem strony internetowej, aby w parę dni wiedziała cała Polska !!!.

Jest to konieczne, aby zdążyć do 15 września zarejestrować listy wyborcze w całym kraju. Wykonałem ogrom pracy z utworzeniem nowej organizacji, zarejestrowaniem w Sądzie Okręgowym w Warszawie, z zarejestrowaniem Komitetu Wyborczego w PKW itd. z myślą m.in. dla młodego pokolenia i rozczarowanych polityką. Te dwie grupy społeczne, gdy zrozumieją historyczny moment i włączą się do działań oraz pójdą w 100 % na wybory, to PIAST-JMEN  jesienią przejmuje władzę w POLSCE !!!.  Podane jest wszystko na tacy. Teraz potrzebni są tylko chętni kandydaci na posłów i senatorów, utworzyć listy wyborcze i zarejestrować, dając wyborcą alternatywę !!!.                                                                                                                     Żeby zmienić naszą politykę na lepsze musi być dokonana wymiana obecnych partii na nowe z nowymi politykami. Obecni politycy istotnych i radykalnych zmian w kraju nie dokonają. Będą tylko dobrze mówić przed wyborami i myśleć jak przetrwać.

Oczywiście sam PIAST-JMEN tego nie dokona, dlatego kolejny raz proszę wszystkie, powtarzam WSZYSTKIE ugrupowania patriotyczne do wspólnego działania w PIAST-JMEN, zachowując swoją podmiotowość. Proszę brać przykład z lewej strony, mają  w sondażach już 8 % poparcia. Podzieleni na małe ugrupowania pozostaniemy na burcie, a pozostali odpłyną do Sejmu, Senatu i nadal będzie prowadzona polityka degradacji naszego kraju i niezrównoważonego  rozwoju społecznego.  Ja osobiście i grupa założycielska nic więcej nie jesteśmy w stanie zrobić. Pełna demokracja , nikt nikomu w „teczce” kandydata nie przywiezie. Organizujcie się w swoich okręgach wyborczych informując Pełnomocnika Wyborczego, który prześle stosowne dokumenty do rejestracji list wyborczych. Inne dokumenty są dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej. Kto nie chce wstąpić do partii może występować jako sympatyk, wypełniając Deklarację  zobowiązując się do przestrzegania statutu oraz programu i innych postanowień władz partii.

Czas ucieka. Zapraszamy do wspólnego działania !!!!!

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

Komitet Wyborczy PIAST-JEDNOŚĆ MYŚLI EUROPEJSKICH NARODÓW, skrót KW PIAST-JMEN powołał Pełnomocnika Wyborczego i Pełnomocnika Finansowego.

 

Komitet Wyborczy stanowi grupa założycielska, spośród której wybrano :

– Pełnomocnik Wyborczy – Renata Krawiec, tel. 727902974

– Pełnomocnik Finansowy – Roman Łaszcz, tel. 604213656

– Kierownik Logistyki – Justyna Gromada, tel. 603129117

– Rzecznik Prasowy – Martyna Włodarska, tel. 724848902

– Renata Krawiec, 727902974

Wybory do sejmu

mapa wyborów do sejmu

Wybory do senatu

mapa wyborów do sejmu