Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

17 września 2015r 76 rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę.

17 wrz 2015