Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

ODEZWA DO MŁODZIEŻY I RODZIN POLSKICH

3 sie 2023

Mając na względzie NASZĄ WSPÓLNĄ NARODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ – ZAPRASZAMY do wspólnego wyłonienia Kandydatów na listy wyborcze Partnerstwa TESLA – PIAST i inni, pod: KW PIAST – JMENiŚ.    SKOŃCZMY Z TEATREM PiS – PO.      CZAS NA PIASTÓW – SUWERENA!!!

W świetle obecnych zagrożeń i bardzo niebezpiecznego podziału w narodzie musimy zadać sobie pytania: jaka i czyja będzie Polska?,   jaką zostawimy Polskę naszym dzieciom?, czy będziemy gospodarzami w swojej Ojczyźnie, czy niewolnikami drugich?, itd..   To wszystko będzie zależeć od NASZEGO WSPÓLNEGO zaangażowania w nadchodzące wybory!.

MŁODZI i RODZICE,  Nasz ulubiony Papież, Rodak Jan Paweł II – Patron PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata, wielokrotnie akcentował: „Już dzisiaj zależ od Polskiej Młodzieży, następne 1000 lat” itd.. Bohaterowie Polski podkreślali: „bez szacunku do przeszłości, nie zbudujemy właściwej przyszłości” itd.. Jak drzewo rozdarte od pioruna usycha, tak i naród skłócony, podzielony ginie. W życiu musi NAS cechować PAMIĘĆ – ODWAGA – JEDNOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ. Te wszystkie zasady – atrybuty Polskości zawiera właśnie alternatywa PIASTÓW, strona www.piast-jmen.pl. Nadmienię tylko, że już samą nazwę możemy porównać do Orła Polskiego o dwóch zdrowych skrzydłach gdzie jedno – PIAST to nasze Dziedzictwo, nasza przeszłość, a drugie skrzydło  JMENiŚ to przyszłość, to nowoczesność, kreatywność. To zaszczyt reprezentować i wspierać organizację PIASTÓW, wszak wszyscy jesteśmy spadkobiercami tego królewskiego szczepu PIASTOWEGO – co akcentuje nasz hymn ROTA. Musimy o tym pamiętać,       a zwłaszcza przypominać MŁODYM, by nie czuli się gorsi od rówieśników z zachodu. Kochana MŁODZIEŻY POLSKA, dlaczego większość z Was mówi: „mnie polityka nie interesuje”, „ja z dala od polityki” ?. To tak jakby nie interesowała Was własna przyszłość, a przecież przyszłość zależy właśnie od całokształtu działania Państwa Polskiego, określane wyrazem „polityka”. Więc jaka będzie stosowana POLITYKA PAŃSTWA taki będzie NASZ los obecny i przyszłych pokoleń. To od NAS – Narodu zależy kogo wybieramy do sprawowania WŁADZY, w tym od pełnoletniej MŁODIEŻY. Kochana  MŁODZIEŻY, taka niechęć do polityki zapewne nie jest Waszą winą. Odpowiedzialność za to ponoszą w pierwszej kolejności rodzice – bo mało Wam tłumaczą spraw życiowych, po drugie szkoła – mało wiedzy o społeczeństwie, po trzecie winę za to ponoszą Samorządy w Polsce – bo to oni w wyborach głosili: „my z dala od polityki”. Dzieci to słuchały i rozniosły do rówieśników, a dziś mamy tego opłakane EFEKTY – znieczulicę społeczną do polityki do własnego przyszłego LOSU NARODOWEGO. No cóż, „Takie będą Rzeczypospolite jak ich młodzieży chowanie”. Złośliwi politycy mówią, że młodzież nie wie kim są PIATOWIE.  Tym bardziej jest historyczny moment, by o tym przypomnieć i się zjednoczyć w działaniu wyborczym i pokazać WROGOM OJCZYZNY, ze Polak – PIAST potrafi!. Że wśród potomków PIASTÓW frajerów nie ma i że MY POLACY NIE GĘSI i SWÓJ JĘZYK MAMY!!!.  PIASTOWIE zapraszają wszystkich akceptując wolność sumienia i wyznania tj.

jeden może iść w niedzielę do Kościoła, a drugi na ryby, ale Ojczyznę mamy JEDNĄ i w JEDNOŚCI musimy pracować dla jej DOBRA!.  WIĘC WSZYSCY W JEDNOŚCI DO DZIAŁANIA!. MŁODZI i MŁODZI RODZICE!, PIAST – JMENiŚ będzie WASZĄ organizacją na przyszłość i ja WAM z radością serca przekażę STERY!.

Jeśli jesteście za:

obniżką energii do 95% – co przyniesie sukces gospodarce narodowej i twojego gospodarstwa rodzinnego,

zachowaniem Dziedzictwa Polski i obroną cywilizacji łacińskiej – czyli za prawdą, pięknem, wolnością, dobrem,

  partnerską zasadą współpracy w UE, inaczej referendum o wyjściu,

pokojową współpracą ze wszystkimi sąsiadami i państwami świata,

wypowiedzeniem współpracy z WHO i nie wchodzeniem do NWO, gdzie prowadzi się do pozbawienia wolności i wręcz do zniewolenia człowieka,

  rozwojem Polskich marek,

obroną ziemi i rolnictwa,

  za odwołaniem posła, itd., itd., (więcej patrz programy)

„…Nie patrzcie, że ktoś uczyni to za Was. Jeśli pragniecie Ojczyzny wolnej, pełnej sprawiedliwości, nie bójcie się wyzwań. Nie bójcie się odważnie mówić o Tym co boli, co jest niesprawiedliwe. Los Ojczyzny dziś leży w Waszych rękach, nie jutro. Jutro będzie takie, jakie sami sobie utworzycie. ..”

– Św. Jan Paweł II.   W JEDNOŚCI IDŹMY TĄ DROGĄ!!!

 Z A P R A S Z A M Y DO WSPÓLNEGO TWORZENIA LIST WYBORCZYCH KW PIAST – JMENiŚ.

 

PREZES

PIAST – JMENiŚ

Eugeniusz Maciejewski