Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

TEZY PROGRAMOWE 26.04.2015r

Turek 24.04.2015 r.

 

NAJWAŻNIEJSZE TEZY PROGRAMOWE PIAST – JMEN    

DO REALIZACJI

 Polska w jedności z narodami Europy we wspólnej pracy, pokoju, dążeniach i perspektywach

Koniec oszustw politycznych, stosując instytucję odwołania posła.

Rodzina

wprowadzić wybór emerytalny pomiędzy poprzednią, a nową ustawą

– umowy śmieciowe  ograniczyć do czynności jednorazowych o niskiej wartości

– minimalne wynagrodzenie do wysokości umożliwiającej utrzymanie rodziny trzyosobowej,   w zależności od możliwości budżetowych państwa

– zwiększyć kwotę wolną od podatków do 100 %, w zależności od możliwości budżetowych   państwa i corocznie stopniowo podwyższać.

 

Gospodarka

gospodarka oparta na rodzimych surowcach – węgiel, z zastosowaniem technik

sprzyjających środowisku

– bezwzględne wdrażanie postępu technicznego

– przemysł strategiczny i banki w zasoby skarbu państwa

– zmniejszyć zatrudnienie w administracji do 50 % (brak zatrudnienia w najbliższych latach)

– niwelowanie kominów płacowych

– likwidacja Senatu i dwukadencyjność wójtów, burmistrzów

– rozwój rodzimego przetwórstwa, usług i handlu

– kolej polska zarządzana przez jedną spółkę państwową

– uruchomić fabrykę sprzętu rolniczego

 

 

Rolnictwo

– zakaz sprzedaży ziemi w obce ręce, stosowana będzie instytucja dzierżawy

– Polska całkowicie wolna od GMO

– opłacalność produkcji rolnej

– Polakom przesiedlonym na wschód zaproponować powrót do Ojczyzny, przyznając np. po

20 ha ziemi jako darowizna

– rozwój przemysłu rolno-spożywczego

 

Edukacja

– likwidacja gimnazjów i przywrócenie poprzedniego systemu nauczania

– jednolite podręczniki w szkołach podstawowych w całym kraju, z wieloletnim użytkowanie

– przywrócić w szkołach stołówki i gabinety stomatologiczne

 

Służba Zdrowia

– zwiększyć dofinansowanie służby zdrowia i wdrożyć sprawdzone regulacje krajów UE

– zlikwidować NFZ, po usprawnieniu funkcję tą ma spełniać Ministerstwo Zdrowia

Wymiar Sprawiedliwości

– zastosować regulacje prawne, aby zwiększyć efektywność Sądów

– zastosować równość stron : pokrzywdzony – oskarżony

 

Bezpieczeństwo

– bezpieczeństwo może zapewnić silna gospodarka, armia i służby wewnętrzne

– wprowadzić zasadniczą służbę wojskową do pół roku

– misje zagraniczne wojsk tylko dla zapewnienia bezpieczeństwa, na prośbę danego państwa

pokrywającego w pełni koszty takiej misji i za zgodą Parlamentu

– nam nie tarczy i zbrojeń potrzeba, lecz pracy i chleba !. Rozmowy i dialog ze wszystkimi narodami dla przestrzegania 7 przykazania Dekalogu

 

Polityka Zagraniczna

– współpraca gospodarcza z państwami UE i wszystkimi sąsiednimi państwami

– integracja Polaków w świecie i dobra współpraca z organizacjami Polonijnymi

– wzmacniać pozycję w instytucjach i organizacjach międzynarodowych : ONZ, NATO itd.

 

Unia Europejska

– UE jako Unia wolnych państw posiadających min. przemysłu strategicznego i banków

niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania

– zachować kulturę, tradycję i obyczaje chrześcijańskiej Europy

– zmniejszyć biurokrację i ingerencję prawną w poszczególne państwa

– znieść pakiet klimatyczny

– zrównać dopłaty do rolnictwa

 

Wiara

– nie czyń nikomu, co Tobie nie miłe

– umacniać tradycje chrześcijańskie Europy

– popieramy nauczanie lekcji religii w szkołach, zmniejszając nauczanie do 1 godz. tygodniowo

– nie będzie finansowania z budżetu państwa żadnych wyznań

– będą wspierane remonty sakralnych obiektów zabytkowych

 

Opracował

Inż. Eugeniusz Maciejewski