Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

ŚWIĘTO PLONÓW pow. TURECKIEGO w KACZKACH ŚREDNICH, dn. 04.09.2016 r

4 wrz 2016

Główny organizator dożynek Starosta – członek partii chłopskiej PSL –  nie pozwolił wystąpić Przewodniczącemu Zarządu Powiatowego Związku Zawodowego Rolników „OJCZYZNA” w Turku, aby przekazać zgromadzonym parę zdań w temacie rolnictwa i złożyć życzenia rolnikom w dniu ich Święta Plonów.

Poniżej podajemy  treść przygotowanego przemówienia :

 

PRZEMÓWIENIE DOŻYNKOWE

Szanowni Rolnicy, Przedstawiciele Władzy, Przedstawiciele Kościoła, Panie, Panowie.

ZZR „Ojczyzna” w naszym powiecie działa już 4 lata.    Braliśmy udział w protestach rolniczych, kierujemy pisma do Ministra Rolnictwa, organizujemy kolonie dla dzieci, itd..

Jeśli chodzi o minione protesty, zainteresowanie miejscowych rolników było znikome. Kierowane pisma do MR poprzedniego rządu i obecnego nie znajdują odpowiedzi. Organizowane przez ZZR „Ojczyzna” kolonie letnie dla dzieci głównie rolników nie wykazują zainteresowania  władz samorządowych, aby wesprzeć finansowo dzieci ze swoich gmin, by więcej mogło skorzystać z tej formy wypoczynku. Nawiasem mówiąc gmina Tuliszków i Władysławów w ogóle nie pokryła kosztów dowozu swoich dzieci na kolonie w 2014 r i z tym mamy problemy do dnia dzisiejszego. W tym roku na 50 miejsc na kolonie, tylko 20 dzieci było z naszego powiatu, a pozostałe miejsca wykorzystały dzieci z powiatu Konin, Kalisz, Pleszew, Poddębice.

Polityka rolna musi być tak prowadzona, aby mogły funkcjonować gospodarstwa : małe, średnie i wielkoobszarowe. Wiadomo, że małe rodzinne gospodarstwa to perła Polskiego rolnictwa produkująca zdrową żywność. Takie gospodarstwa muszą się rozwijać, a nie zwijać !!! To w czasach socjalizmu nie zniszczono rodzinnych gospodarstw, a teraz w wolnej Polsce nie możemy do tego dopuścić !!! Zabrano nam przemysł, handel, banki, to uratujmy choć rolnictwo ! To jest sprawa nie tylko rolników !, ale nas wszystkich !, bo każdy powinien jeść zdrowe produkty !!! , bo zdrowa żywność, to zdrowe społeczeństwo !!!. Pytam, gdzie są politycy, instytuty żywienia i sanitarne, PIH – aby społeczeństwo miało do dyspozycji zdrową żywność!. Polskie rolnictwo jest w stanie wyżywić społeczeństwo, więc nie powinniśmy sprowadzać do naszego kraju roślin wątpliwej jakości, czyli GMO. Jako związkowcy jesteśmy  przeciwni takim praktykom !!!.   Już kuriozalny jest fakt, gdzie buduje się biogazownie zasilane zdrowymi Polskimi roślinami, a sprowadzane z zagranicy rośliny GMO przeznacza do karmienia zwierząt i ludzi. To jest chore !!!. Jak można spalać zdrową żywność na energię, skoro Polska węglem stoi !  Stwórca to widzi i już teraz poprzez suszę spala nam żywność na polu, aby człowiek się opamiętał.

Mądrość płynie oddolnie, więc Wy Rolnicy i wszyscy obywatele okażcie ją  i powiedzcie NIE !, dla praktyk szkodzących  naszemu Narodowi i Ojczyźnie.

Aby wszelkie nieprawidłowości eliminować społeczeństwo musi mieć alternatywę polityczną. Na szczęście taka alternatywa  jest organizowana i jest nią : PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów – wykorzystajmy TO !!!

 Współczesny rolnik powinien wczuć się w powiedzenie swoich ojców „Chłop potęgą jest i basta”

Przekazuję wszystkim serdeczne pozdrowienia i życzę wszelkiej pomyślności z okazji Święta Plonów.

Dziękuję ! Szczęść Boże !

                                                                                                                 Przewodniczący

ZZR „OJCZYZNA”

w  TURKU

Eugeniusz Maciejewski