Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

Jarosław Figurski

lat 53, wykształcenie średnie automatyka przemysłowa. Prywatna działalność gospodarcza – usługi projektowe i techniczne.