Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

Roman Łaszcz

lat 62, wykształcenie średnie. Technik hodowca, handlowiec. Prywatna działalność gospodarcza. Działalność społeczna.